O projektu

Projekt “Moderna učionica” u sklopu Erasmus+ programa Europske unije ima za cilj ostvariti viziju Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok u kojoj stoji da će kroz svoje programe poticati „razvoj kreativnih i umjetničkih resursa, interaktivnu informacijsku i komunikacijsku tehnologiju te cjeloživotno učenje”. Projekt se provodi godinu dana (25.8.2018.-24.9.2019) i prvenstveno obuhvaća sektor grafičke tehnologije i audiovizulalnog oblikovanja (zanimanja web dizajner i medijski tehničar), ali će se njegove aktivnosti odraziti na cjelokupnu nastavu kroz sve razrede, posebice u pilot projektu „Nastava bez zvona“. Odlaskom na usavršavanja i posjetom strukovnoj školi sličnog profila te svojim diseminacijskim aktivnostima tri nastavnice struke, nastavnica engleskog jezika i ravnateljica osnažit će svoje i učeničke kompetencije i vještine, ostvariti europski razvojni plan Škole i povezati je sa školama iz cijele Europe.

Glavni i dugoročni ciljevi projekta su:

  • Poboljšati kvalitetu Škole osuvremenjivanjem nastavnih pristupa i metoda rada oslanjanjem na digitalnu tehnologiju i razvijanjem kompetencija 21. stoljeća (prezentacijske vještine, digitalna pismenost i timski rad) kod nastavnog osoblja i učenika
  • Ojačati povezanost neformalnog i formalnog učenja i usavršavanja u svrhu stvaranja poticajne i dinamične atmosfere u kojoj će se učenici razvijati sudjelovanjem u međupredmetnim projektima
  • Ojačati jezično-komunikacijske kompetencije nastavnika i učenika, kao i njihovu interkulturalnost upoznavanjem različitih europskih obrazovnih sustava i politika te povezivanjem sa školama diljem Europe kroz projekte Erasmus+ i na portalu eTwinning
  • Razviti učeničku autonomnost u ostvarivanju nastavnih ishoda, spremnost na aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu u školi i izvan nje; podizanje njihovog samopouzdanja i osvješćivanja vlastitih mogućnosti i kvaliteta omogućavajući im olakšanu komunikaciju s nastavnikom, pristup online materijalima i primjenjujući neformalne načine učenja
  • Kvalitetno pripremati učenike za odlazak na tržište rada, ili specifičnije za njihovo područje, za dobivanje sredstava za realizaciju vlastitih projekata i daljnje usavršavanje u struci razvojem prezentacijskih i suradničkih vještina, digitalne i financijske pismenosti

Projekt je u skladu sa Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine ”Bajka na dlanu u kojoj održivi razvoj počiva na ljudima koji ostvaruju svoje potencijale, idejama koje se njeguju i razvijaju, okolišu koji je temelj zdravlja, uspješnim gospodarstvenicima koji grade konkurentnost regije te tradiciji koja se poštuje.”