Projektni tim

Barbara Hanjilec

Zanimanje: nastavnica engleskog jezika i književnosti
Zvanje: profesor mentor engleskog jezika i književnosti i profesor filozofije

Iskustvo: nastavnica engleskog jezika u novim kurikulumima za stjecanje kvalifikacije web dizajner i medijski tehničar, projektna koordinatorica ACES projekta (Pričam ti priču), projektna koordinatorica Erasmus+ projekta: Primjena CLIL metode u nastavi web dizajna, sudionica nekoliko eTwinning projekata (About Art in English i Mock TedEd Speech: Speaking Competition)

Uloga unutar projekta: voditeljica projekta – zadužena za koordinaciju i provođenje svih projektnih aktivnosti, komunikaciju između sudionika projekta, komunikaciju između Škole i Agencije, održavanje sastanaka s računovotkinjom, ravnateljicom i članovima projektnog tima Erasmus+ vezano uz proračun, davanje izvješća o projektu nastavničkom vijeću, diseminacija projekta na Županijskom aktivu nastavnika engleskog jezika, nastavnika povijesti i likovne umjetnosti i dizajna, ispunjavanje Mobility tool-a, dokumenta Europass Mobility i financijskih ugovora, organiziranje vanučioničke nastave

 

Tamara Bilankov

Zanimanje: nastavnica stručnih predmeta

Zvanje: magistrica animiranog filma i novih medija i komparativne književnosti

Iskustvo: dugogodišnji rad unutar umjetničkog kolektiva “Ljubavnice“ (zapaženi uspjesi na umjetničkoj sceni unutar Hrvatske). Novinarka (tisak, internetski portali// Glas Dalmacije, Dalmatinski portal, Tjednik vrime, dvotjednik za kulturu i društvena zbivanja Zarez, televizija// Splitska televizija, Nova TV) . Glavna urednica Splitske televizije, producentica i organizatorica snimanja, asistentica režije i redateljica na nekolicini kratkometražnih i dugometražnih filmova (zapaženi uspjesi na nacionalnim i internacionalnim filmskim festivalima). Voditeljica kreativnih umjetničkih radionica (rad s umirovljenicima u umjetničkoj udruzi Blank_filmski inkubator, rad s djecom unutar uzrasta osnovne škole u umjetničkoj udruzi Element)

Uloga unutar projekta: asistentica projekta – suradnja s medijima, diseminacija projekta na županijskoj i državnoj razini te na alternativnim platformama za obrazovanje, distribucija video materijala na Vimeo, Snapchat , Youtube te slične platforme, kooordinacija eTwinning projekata i praćenje eTwinning portala, održavanje Erasmus+ kutka u Školi.

Web: http://tamarabilankov.tumblr.com/

 

Ruža Leskovar

Zanimanje: nastavnica stručnih predmeta

Zvanje: diplomirani inženjer grafičke tehnologije/ profesorica savjetnica

Iskustvo: voditeljica stručnog vijeća multimedije
Koordinatorica za praćenje provedbe novih strukovnih kurikuluma za zanimanja Medijski teničar i Web dizajner (2013 -2016.), članica projektnog tima u IPA projektu “Klikni&uči” (razvoj ljudskih potencijala), članica projektnog tima za izradu kurikuluma za izvannastavnu aktivnost: Multimedijska kultura i izbornog predmeta: Studijska produkcija, koordinatorica za Školu za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok u projektu “Kroz školski kurikulum do suvremenih sadržaja i metoda u studijskoj produkciji” (2015/2016.), članica stručne radne skupine za sadržajnu analizu u projektu eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma i strukovnih programa (2016.)

Uloga unutar projekta: uređivanje Facebook stranice projekta, fotoevaluacija projekta, vizualni identitet projekta, pano projekta, diseminacija projekta na međužupanijskoj i državnoj razini, vođenje panel diskusije na eTwinningu o pozitivnim stranama ‘nastave bez zvona’

 

Božica Šarić

Zanimanje: ravnateljica
Zvanje: diplomirana pedagoginja
Iskustvo: voditeljica projekta: Obitelj u jednom; Klikni&Uči /Klick&Learn; suradnica na projektu sa Elektrostrojarskom školom iz Varaždina, Članica Županijskog partnerskog vijeća KZŽ
Uloga unutar projekta: praćenje ostvarenosti i kvalitete projektnih aktivnosti, poticanje na aktivno sudjelovanje drugih zaposlenike škole, osiguravanje online suradnje i timskog rada, osiguranje kontakata s partnerima, različitim uredima, medijima. Zadužena za komunikaciju aktera projektnih aktivnosti i računovodstva, osnivača i ostalih projektnih partnera; organiziranje datuma i mjesta za diseminacijske aktivnosti s voditeljima županijskih aktiva i korisnicima; praćenje ukupne administracije projekta.

 

Davorka Frgec-Vrančić

Zanimanje: nastavnica stručnih predmeta

Zvanje: diplomirani inženjer tekstilne tehnologije
Iskustvo: voditeljica stručnog vijeća web dizajna, sudionica projekta „Kroz školski kurikulum do suvremenih sadržaja i metoda u studijskoj produkciji“, sudionica IPA projekta „Klikni&Uči“

Uloga unutar projekta: postavljanje i uređivanje web stranica projekta, provođenja anketa, diseminacija projekta na županijskoj razini, vođenje kalendara projektnih aktivnosti, praćenje stranice School Education Gateway s ciljem pronalaženja online edukacija, održavanje mape projekta (s kopijama zapisnika, ugovora, obrazaca, itd)

Web: https://www.linkedin.com/in/davorka-frgec-vran%C4%8Di%C4%87-0268b189/